รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔    เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔     เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔     เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔     เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔     เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน  สมัยสามัญ สมัยแรก                         เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑            ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑            ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑              ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒            ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓            ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑                  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑                ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒                  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑                  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *