Browsed by
หมวดหมู่: activity-pictures-sanuan

ภาพกิจกรรม อบต.สนวน

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ หนองน้ำวัดสนวนใน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประชาชนในตำบลสนวน และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นช่วยลดโลกร้อน กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเทิดพันธ์ ครอบครอง นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม ร.ร.บ้านสนวน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2565 นี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักๆ ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีการโรยตัวจากที่สูงหรือที่ลาดชัน การฝึกอบรมการทำแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง การฝึกอบรมชุดกู้ภัย การผจญเพลิง การปฏิบัติการทีมจิตอาสาภัยพิบัติ การตั้งศูนย์อำนวยการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมการสาธิตการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการอบรมโครงการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ.อาคารธรรมาภิบาล

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ณ.อาคารธรรมาภิบาล

กิจกรรม วันปิยะมหาราช

กิจกรรม วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมกับส่วนราชการอำเภอห้วยราชจัดกิจกรรมพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๕) ณ.บริเวณหน้าอำเภอห้วยราช

กิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก

กิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก

๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่างภาพสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวมาหาข้อมูลทำข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสนวนนอก หมู่ที่ ๒ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม ต้อนรับ พณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

กิจกรรม ต้อนรับ พณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม ต้อนรับ พณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ.บริเวณสีแยกบ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการอุโมงค์ลอดใต้ท้องถนนและขยายเส้นทาง เชื่อมต่อระหว่าง ตำบลสวายจีกใหญ่-อำเภอห้วยราช