กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

2.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติ-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-๒๕-๖-๒

3.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

พรบ.การเลือกตั้ง-1

4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติ-ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *