ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-รหัสทางหลวงท้องถิ่น-บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศล

ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศล

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศล งานประเพณีสู่ขวัญข้าวและของดีอำเภอลำปลายมาศประจำปี 2566 ใน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.ลำปลายมาส จ.บุรีรัมย์ (ไปเดินแบบในนามชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก

ราคากลาง-หมู่ที่2

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบการกุศลกับชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ณ เทศบาล อ.ประโคนชัย

วันที่ 5 มกราคม 2566 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบการกุศลกับชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ณ เทศบาล อ.ประโคนชัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเป็นกรรมการในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมรับเกียรติบัตร โครงการชมรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน สนวนใน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเป็นกรรมการในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมรับเกียรติบัตร โครงการชมรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน สนวนใน

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ ต.สนวน

นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ ต.สนวน

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบกับชมรมกลุ่มแม่หญิงสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เดินแบบการกุศลหาทุนสมทบช่วยเหลือสตรีครอบครัวที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ราชการ อ.แคนดง

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบกับชมรมกลุ่มแม่หญิงสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เดินแบบการกุศลหาทุนสมทบช่วยเหลือสตรีครอบครัวที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ราชการ อ.แคนดง

No Gift Policy

No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยนางกลมทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยนางกลมทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ

No-gift

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

5 ธันวาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ หนองโคกเหล็ก”