Browsed by
หมวดหมู่: News-sanuan

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.สนวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.สนวน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ-อบต.สนวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ร่างประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๑๖๒-๐๐๑๑

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.162-0011 สาย หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านจบก

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบกับชมรมกลุ่มแม่หญิงสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เดินแบบการกุศลหาทุนสมทบช่วยเหลือสตรีครอบครัวที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ราชการ อ.แคนดง

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมเดินแบบกับชมรมกลุ่มแม่หญิงสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ เดินแบบการกุศลหาทุนสมทบช่วยเหลือสตรีครอบครัวที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ราชการ อ.แคนดง

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน โดยนางกลมทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

นโยบาย-No-gift-67-ไทย

นโยบาย-No-gift-67-Eng

นำเสนองาน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

5 ธันวาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ หนองโคกเหล็ก”

ประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก

ประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมออกอากาศสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น 101.75 MHz เรื่องการจัดทำขยะเปียกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เวลา 08.30 – 09.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำขยะเปียก ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านสนวน

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน นำโดยนางกมลทิพย์ รังสิพุฒิศักดิ์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ หนองน้ำวัดสนวนใน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประชาชนในตำบลสนวน และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก