Browsed by
เดือน: มกราคม 2020

กิจกรรม โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สนวนเกมส์)

กิจกรรม โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สนวนเกมส์)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งข…

Read More Read More

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู…

Read More Read More