ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก หมู่ที่ 5 บ้านสวายจีกน้อย (คุ้มโคกประดู่ เชื่อมคุ้มกำนัน)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก หมู่ที่ 5 บ้านสวายจีกน้อย (คุ้มโคกประดู่ เชื่อมคุ้มกำนัน)

Comments are closed.