โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อาคารธรรมาภิบาล