ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ เนื่่องในวันเด็กแห่งชาติ ตามศูนย์เด็กเล็ก ๖ จุด

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จัดกิจกรรมมอบ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ณ.บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสนวน โดยมี นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนเป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ร่วมต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ มาเยี่ยมเยือนและเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ.บริเวณ สวน วินวิน โดยมีนายก อบต.สนวน นาย ธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ และข้าราชการหน่วยงาน ร่วมต้อนรับ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓