ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ อบต.สนวนประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสนวน/กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการผู้สูงอายุ/กองทุนหลักประกันสุขภาพ นายธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนมอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์